Historie AMK Loket | Motocross Loket | AMK Loket

Historie AMK Loket

říjen 1972
založení AMK Loket nad Ohří, 38 ustavujících členů, první předseda Vlastimil Kornatovský, zapomenut nesmí zůstat František Bednář alias "Ježíšek", který svým neúmorným úsilím přivedl k pořádání nejdříve MS v Holicích, kam byl v roce 1952 přeložen ze Sokolova, aby později po návratu v roce 1972 stál u zrodu AMK Loket
1973
první vytýčení trati provedeno zásluhou Milana Pavlíčka, tehdy kapitána československé reprezentace pro Šestidenní motocyklovou soutěž, Drahoslava Miarky, tehdy zaměstnance ČSAD Sokolov, Jaromíra Holého, čs. reprezentanta v Šestidenní, Josefa Mičana z tehdejší RH Praha a Jaroslava Faflíka, z Lokte, dodnes činného člena AMK Loket, vedoucího tratě
první závody – 16.5. krajský přebor bývalého Západočeského kraje s názvem "O Zlatý štít města Lokte", vítězem prvního závodu v Lokti byl Jan Pošvář z AMK Cheb na stroji ČZ 250
1974
oploceno závodiště, zřízena tribuna pro diváky, částečně ozvučen prostor závodiště
1975
vybudováno první startovací zařízení, dřevěné objekty pro zdravotníky, tiskové středisko, rozšířeno ozvučení trati a dokončena tribuna nad cílovou rovinou
poprvé v tomto roce byly pořádány dva závody: v květnu závod "O zlatý štít města Lokte" a v září první ročník závodu "O putovní hornický kahan"
1977
další zlepšení vybavenosti závodiště vytvořilo podmínky pro homologaci závodiště pro pořádání mistrovských závodů
1979
první volný mezinárodní závod pořádaný FIM jako 5.ročník závodu "O putovní hornický kahan"
1983
poslední, 12. ročník závodu "O zlatý štít města Lokte", neboť potřetí za sebou zvítězil Vratislav Sedláček z RH Mladá Boleslav a získal tak hlavní cenu do trvalého držení
1984
první ročník závodu "Velká cena karlovarského porcelánu"
1988
první mezinárodní soutěž družstev "Mezinárodní motokros družstev juniorů" do 23 let, účast 8 zemí, vítězem se stalo družstvo Itálie
1988
poslední 14.ročník závodu "O putovní hornický kahan"
1989
vybudováno nové startovací zařízení se 40 místy dle pravidel FIM, prodloužena délka tratě na 2018m - 16 zatáček, max. klesání 19%, max. stoupání 21%, minimální šířka tratě 6m, propustnost 40 jezdců
1992
pořádání Mistrovství ČSFR ve třídách 125 a 80ccm
1992
provedena homologace trati komisaři FIM a vytvořeny základní podmínky pro pořádání mezinárodních mistrovských závodů ve třídách od 60 do 500ccm a sidecar
poslední 9.ročník závodu "Velká cena karlovarského porcelánu"
1993
první závod Mistrovství Evropy ve třídě 250ccm, účast 49 jezdců ze 13 států
poslední společné Mistrovství ČR a SR ve třídách 85ccm a 125ccm
1994
druhý závod Mistrovství Evropy, ve třídě 125ccm, účast 70 jezdců ze 14 zemí
první Mezinárodní Mistrovství ČR, ve třídě Naděje do 85ccm, vložený závod při ME, účast 18 jezdců ze tří zemí
1994
ME sidecar – 6. závod sedmidílného seriálu, účast 21 posádka ze 4 zemí
1995
první závod Mistrovství světa ve třídě 500ccm, 4. závod dvanáctidílného seriálu, účast 65 jezdců ze tří kontinentů a rekordních 19 zemí
pro pořádání tohoto MS provedeny nejrozsáhlejší úpravy vybavenosti areálu, technického zázemí: postaveny budovy jury a tiskového střediska, dva podchody pro diváky, rozšířeno parkoviště závodních strojů a startovní rovina
1997
závod Mistrovství světa ve třídě 250ccm, účast 52 jezdci ze 4 kontinentů a 18 zemí
dalšími terénními úpravami vylepšena trať o dva skoky, vytvořen tunel z místa odjezdu z parkoviště závodních strojů, nadchod pro diváky, rekonstruována věž v cílovém prostoru pro rozhlas a časoměřiče, proveden nový rozvod el. energie a rozhlasového zařízení, v parkovišti jezdců instalovány nové mycí boxy
první přebor Územních sportovních center ve všech kubaturách
1998
položen asfaltový povrch kolem budovy jury a tiskového střediska a na přilehlém parkovišti
proveden první rozvod vody kolem tratě pro její zkrápění při prašném počasí
1999
MS ve třídě 500ccm, provedeno další rozšíření parkoviště závodních strojů a depa
2000
MS ve třídě 250ccm, upravena signální zóna mechaniků, na přání promotéra Luigi Luonga přemístěn cíl na rovinku poblíž budovy jury
provedena zkušební úprava pořádání MS - ve všech třech kubaturách současně na jednom místě, z šestnáctidílného seriálu se "triply" jely na 5 místech, Loket byl mezi sedmi státy, kde se jel zatím naposledy pouze jeden závod
2001
MS sidecar, na základě úprav řádů FIM provedeno zkrácení tratě na 1953m, převýšení, max. klesání i stoupání zůstalo nezměněno
2002
provedeno další zkrácení tratě dle řádů FIM na 1630m
první společné MS ve všech vypisovaných objemových třídách tzv. tripl podnik
upravena čekací zóna dle řádů FIM, vybudováno nové parkoviště u vjezdu do areálu, doplněno zábradlí a nové dřevěné plůtky pro vymezení prostoru pro diváky a zábrany pro bezpečnost jezdců, provedeno rozšíření a úprava rozvodu vody po závodišti
pro zajištění podniku MS byla přemístěna místnost JURY do objektu v parkovišti jezdců a do jejích prostor rozšířeno tiskové středisko
2003
celkově osmý závod MS v Lokti, ve třídách 125ccm, 250ccm a 500ccm
Mezinárodní mistrovství ČR – PAP OIL CUP, promotérem firma FORSAGE s.r.o. Brno, mistrovství ve třídách 125ccm , 250ccm a VETERÁN
2004
Mezinárodní mistrovství ČR – PAP OIL CUP ve třídách 125ccm , 250ccm a VETERÁN, promotérem firma FORSAGE s.r.o. Brno
vybudována tribuna pro V.I.P., nové zábrany kolem trati z dřevěných plotových dílců, doplněna druhá velkoobjemová nádrž na vodu pro zkrápění trati
MS v kubaturách MX1 (dvoutaktní stroje 175 – 250ccm a čtyřtaktní stroje 290 – 450ccm), MX2 (dvoutaktní stroje 100 – 125ccm – vítěz a čtyřtaktní stroje 175 – 250ccm)
2005
vybudován nadchod pro diváky v místě křížení s trasou najíždění jezdců do čekací zóny, upraveno ohraničení dráhy dle platných řádů FIM, zřízena kanceláře pro doktora závodu
Mezinárodní mistrovství ČR – PAP OIL CUP, ve třídách 125ccm, VETERÁN a OPEN
07.08.2005
v Lokti již 10. závod MS v motokrosu, ve třídách MX1 a MX2
2006
Mezinárodní mistrovství ČR – PAP OIL CUP,ve třídách 125ccm, VETERÁN a OPEN
MS ve třídách MX1 a MX2 závodiště prošlo před závodem MS zásadními změnami, byla přemístěna zóna pro mechaniky, dle požadavků platných řádů FIM zkrácena trať na 1586m a upravena pro zpomalení jezdců – snížení průměrné rychlosti
2007
Mezinárodní mistrovství ČR – PAP OIL CUP, ve třídách 125ccm, VETERÁN a OPEN
29.7.2007
MS ve třídách MX1 a MX2, využit prostor bývalého lesa nad závodištěm, který byl silně poškozen větrem v červenci 2005, provedeny úpravy tiskového střediska
2008
vybudováno nové parkoviště pro hosty a obytný prostor pro jezdce, včetně rozvodu vody, elektřiny a sociálního zařízení, rozšířeny bezpečnostní zóny mezi tratí a prostorem pro diváky dle řádů FIM, obudován rozvod vody pro zkrápění trati, včetně vrtu na vodu v místě akumulačních nádrží
9. – 10. 2008
12.závod seriálu Mistrovství světa ve třídách MX1 a MX2
2009
nové zásadní úpravy trati – upraveno a přemístěno startovní zařízení pro 40 jezdců, zrušen nadchod pro diváky a nahrazen novým podchodem z důvodu rozšíření boxů pro mechaniky, vybudováno nové rozsáhlé parkoviště jezdců na ploše nad závodištěm, včetně nových mycích boxů a nového tunelu pro najíždění jezdců na trať
14. závod seriálu Mistrovství světa ve třídách MX1 a MX2
2010
jako zásadní bylo vybudování prodloužení tunelu pro najíždění jezdců, provedena obnova oplocení areálu, zábradlí a bariér kolem trati z ohledem na bezpečnost jezdců a zautomatizována část zkrápění trati